Jūsu iepirkumu grozā nav preču.

Izmēģiniet

Pakalpojumi, ko nodrošina Pagarinātā garantija

 • Pagarinātā garantija dod iespēju pagarināt iegādātās preces garantijas apkalpošanas termiņu vēl par 1-5 gadiem;
 • Pagarinātā garantija nodrošina tiesības uz vienreizēju šī pakalpojuma izmantošanu no pagarinātās garantijas spēkā stāšanās brīža līdz tās beigu termiņam;
 • Pagarinātās garantijas pakalpojums ir izmantojams vienu reizi, pēc izmantošanas tas nepagarinās;
 • Pagarināto garantiju iespējams noformēt pirkuma izdarīšanas brīdī;
 • Pagarinātā garantija stājas spēkā tikai pēc Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktā prasījuma pieteikšanas termiņa (24 mēneši) beigām;
 • Pagarinātā garantija neietekmē pircēja likumiskās tiesības;
 • Lai veiktu Pagarinātās garantijas saistību izpildi pircējam ir jāuzrāda pirkšanas apliecinājuma dokuments (čeks, pavadzīme, cits darījumu apliecinošs dokuments), kas apliecina preces un Pagarinātās garantijas sertifikāta iegādi;

Pagarinātās garantijas pakalpojums nodrošina:

 • Primāri, vienreizējs,  garantēts bezmaksas remonts, ja tiks atklāts ražošanas defekts vai bojājums, kas nav radies ražotāja vainas pēc, bet ir novēršams servisa centrā;
 • Vienreizēja, bezmaksas meistara vizīte vai tehnikas piegāde uz/ no servisa centra, ja preces svars pārsniedz 10 kg;
 • Vienreizēja Preces apmaiņa pret tādu pašu vai alternatīvu preci, summas vērtības ietvaros, ja Preces remonts nav iespējams vai tā izmaksas ir nesamērīgas. Pagarinātās garantijas termiņa laikā, gadījumos, kad prece tiek apmainīta pret jaunu vai alternatīvu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais prasījuma pieteikšanas termiņš (24 mēneši) neatjaunojas. 
 • Preces pirkuma summas izmaksa, ja bojājums radies ražotāja vainas pēc un remonts vai maiņa pret alternatīvu preci nav iespējami (pirkuma summa, kurā netiek iekļauta pagarinātās garantijas vērtība);
 • Pagarinātā garantija ir vienreiz izmantojams pakalpojums. Pagarinātā garantija neturpina savu darbību no preces remonta vai maiņas brīža;
 • Pagarinātās garantijas pakalpojums piesakāms balstoties uz derīgu pirkumu apliecinošu dokumentu.

Pagarinātā garantija neattiecas uz:

 • Tūlītēja patēriņa precēm, detaļām, kas nolietojas (baterijām, akumulatoriem, kārtridžiem, filtriem, elektriskajām lampām/ spuldzēm, putekļu sūcēju maisiņiem, birstītēm utt.);
 • Preces dabisko nolietojumu;
 • Maznozīmīgiem defektiem, kas neietekmē preces darbību vai tās lietošanas drošumu;
 • Ārējo faktoru (uguns, kaitēkļi, ūdens, smiltis utt.) iedarbības rezultātā radītiem bojājumiem;
 • Bojājumiem, kas radušies, ja prece izmantota, neievērojot tās lietošanas instrukciju;
 • Mehāniski radītiem galveno detaļu bojājumiem un to izraisītiem darbības traucējumiem, sabojātām preces elektroniskajām un mehāniskajām detaļām (tai skaitā matricām, kineskopiem, optiku, stikla un keramikas elementiem);
 • Precēm, ja uz tām saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;
 • Preces bojājumiem, kurus izraisījusi dažādu svešķermeņu, šķidrumu, vielu, iekļūšanu preces iekšienē;
 • Preces bojājumiem vai darbības traucējumiem, ko izraisījusi preces uzglabāšana, neievērojot tās glabāšanas noteikumus;
 • Bojājumiem, kas radušies veicot nepareizu preces uzstādīšanu vai uzlabošanu;
 • Ja izstrādājums, kas paredzēts personiskām vai sadzīves vajadzībām, tika izmantots peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citai komercdarbībai;
 • Gadījumiem, ja prece ir nozaudēta vai nolaupīta.